องค์การบริหารส่วนตำบลนาแต้ call ข้อมูลการติดต่อ

องค์การบริหารส่วนตำบล
นาแต้
อำเภอคำตากล้า จังหวัดสกลนคร

ยินดีต้อนรับ เข้าสู่เว็บไซต์ องค์การบริหารส่วนตำบลนาแต้ อำเภอคำตากล้า จังหวัดสกลนคร
play_arrow แบบสำรวจความพึงพอใจ
image ป้ายประชาสัมพันธ์
ภาษี 2566
NO GIFT POLICY
ค่านิยมหลัก 12 ประการ
ศูนย์ดำรงธรรม
ศูนย์บริการข้อมูลภาครัฐเพื่อประชาชน
สิทธิผู้สูงอายุ
สิทธิคนพิการ
 
insert_drive_file ข่าวประชาสัมพันธ์
รายงานผลการจัดทำฐานข้อมูลผู้สูงอายุที่มีภาวะพึ่งพิง อบต.นาแต้ ปี 256 poll
เผยแพร่วันที่ : 21 มิถุนายน 2566 | โดย : admin | เปิดอ่าน : pageview19
ประกาศขายพัสดุชำรุดและเสื่อมสภาพ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง poll
เผยแพร่วันที่ : 15 มิถุนายน 2566 | โดย : admin | เปิดอ่าน : pageview21

camera_alt ภาพกิจกรรม
สื่อประชาสัมพันธ์เพื่อสร้างความรู้และความตระหนัก เรื่องอันตรายของการคลอดก่อน [20 มิถุนายน 2566]
สื่อประชาสัมพันธ์เพื่อสร้างความรู้และความตระหนัก เรื่องอันตรายของการคลอดก่อน [22 พฤษภาคม 2566]
สื่อประชาสัมพันธ์เพื่อสร้างความรู้และความตระหนัก เรื่องอันตรายของการคลอดก่อน [20 เมษายน 2566]
สื่อประชาสัมพันธ์เพื่อสร้างความรู้และความตระหนัก เรื่องอันตรายของการคลอดก่อน [20 มีนาคม 2566]
 
chat_bubble ประกาศจัดซื้อจัดจ้าง

บุคลากรภายใน
chat_bubble ผู้บริหารองค์กร
นายศุภมิตร กองวงศ์
นายก อบต.นาแต้
โทรศัพท์ : 098-1034286
นายศุภมิตร กองวงศ์
นายก อบต.นาแต้
โทรศัพท์ : 098-1034286

สถิติ sitemap
วันนี้ 12
เดือนนี้3,473
ปีงบประมาณนี้(1 ต.ค.65)19,178
ทั้งหมด 38,371


cast ระบบการจัดซื้อจัดจ้าง e-GP
ซื้อตู้เหล็กขนาด 2 บาน(มอก.)จำนวน 2 ตู้ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง ประกาศรายชื่อผู้ชนะการเสนอราคา
เผยแพร่วันที่ : 31 สิงหาคม 2566 | โดย : ระบบอัตโนมัติ Egp | เปิดอ่าน : pageview1
ซื้อตู้เหล็กขนาด 2 บาน (มอก.) จำนวน 10 ตู้ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง ประกาศรายชื่อผู้ชนะการเสนอราคา
เผยแพร่วันที่ : 31 สิงหาคม 2566 | โดย : ระบบอัตโนมัติ Egp | เปิดอ่าน : pageview4
public หนังสือราชการกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น
หน่วยงานวันที่หนังสือวันที่หนังสือเรื่อง
กค.
21/09/2566
21/09/2566
ประกาศคณะกรรมการความร่วมมือป้องกันการทุจริต เรื่อง โครงการความโปร่งใสในการก่อสร้างภาครัฐ
กสว.
21/09/2566
21/09/2566
รายงานการดำเนินงานสนองพระราชดำริโครงการอนุรักษ์พันธุกรรมพืชอันเนื่องมาจากพระราชดำริสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี ประจำปี 2566
[เอกสารแนบ]
[สิ่งที่ส่งมาด้วย 1]
[สิ่งที่ส่งมาด้วย 2]
[สิ่งที่ส่งมาด้วย 3]
กพส.
21/09/2566
21/09/2566
แจ้งเปลี่ยนแปลงกำหนดการประชุมรับฟังความคิดเห็นการใช้งานระบบสารสนเทศในการให้บริการประชาชน (Local Service) สำหรับองค์การบริหารส่วนจังหวัด "คลินิก Local Service"
กพส.
21/09/2566
21/09/2566
การปรับปรุงปฏิทินงบประมาณและแนวทางการจัดทำคำของบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2567 ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นที่เป็นหน่วยรับงบประมาณ
กศ.
21/09/2566
21/09/2566
ประกาศสถานศึกษาแบบอย่างการจัดกิจกรรมการเรียนรู้และการบริหารจัดการตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง (สถานศึกษาพอเพียง) ปีการศึกษา 2565
สน.บถ.
20/09/2566
21/09/2566
การให้ได้รับเงินเดือนของผู้ผ่านการสรรหาให้ดำรงตำแหน่งสายงานผู้บริหาร

ระบบบริการออนไลน์ (E-services)

ระบบ online/ข้อมูลข่าวสาร

ระเบียบ/กฎหมาย

ลิงค์น่าสนใจ
ข้อมูลสารสนเทศ