องค์การบริหารส่วนตำบลนาแต้ call ข้อมูลการติดต่อ

องค์การบริหารส่วนตำบล
นาแต้
อำเภอคำตากล้า จังหวัดสกลนคร

ยินดีต้อนรับ เข้าสู่เว็บไซต์ องค์การบริหารส่วนตำบลนาแต้ อำเภอคำตากล้า จังหวัดสกลนคร

image ป้ายประชาสัมพันธ์
NO GIFT POLICY
ค่านิยมหลัก 12 ประการ
ศูนย์ดำรงธรรม
ศูนย์บริการข้อมูลภาครัฐเพื่อประชาชน
 
insert_drive_file ข่าวประชาสัมพันธ์

camera_alt ภาพกิจกรรม
นายก อบต.นาแต้ พร้อมด้วยบุคลากร ร่วมพิธีทำบุญตักบาตร เพื่อถวายพระพรแด่สมเด็จพระเจ้าลูกเธอ เจ้าฟ้าพัชรกิติยาภา นเรนทิราเทพยวดี กรมหลวงราชสาริณีสิริพัชร มหาวัชรราชธิดา ณ วัดบูรพา ตำบลคำตากล้า อำเภอคำตากล้า... [26 มกราคม 2566]
กิจกรรม 5 ส ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 Big Cleaning Day ล้างทำความสะอาดห้องน้ำภายในสำนักงาน และทำความสะอาดภายในที่ทำการองค์การบริหารส่วนตำบลนาแต้ [25 มกราคม 2566]
สุ่มลงตรวจครัวเรือนที่จัดทำถังขยะเปียก ในโครงการถังขยะเปียกลดโลกร้อนขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น [16 พฤศจิกายน 2565]
อบต.นาแต้ เข้าร่วมกิจกรรมงานประเพณีลอยกระทง - แข่งเรือเทศบาลตำบลคำตากล้า ประจำปี 2565 ระหว่างวันที่ 8 - 9 - 10 พฤศจิกายน 2565 ณ บริเวณสวนสาธารณะหนองสามขา ต.คำตากล้า อ.คำตากล้า จ.สกลนคร [10 พฤศจิกายน 2565]
 
chat_bubble ประกาศจัดซื้อจัดจ้าง
ประกาศ อบต.นาแต้ เรื่อง เผยแพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2565
เผยแพร่วันที่ : 8 มิถุนายน 2565 | โดย : authorities_admin | เปิดอ่าน : pageview10

บุคลากรภายใน
chat_bubble ผู้บริหารองค์กร
นายสุภมิตร กองวงศ์
นายก อบต.นาแต้
โทรศัพท์ : 098-1034286
นายสุภมิตร กองวงศ์
นายก อบต.นาแต้
โทรศัพท์ : 098-1034286
อีเมล์กลาง
Web mail
อบต.นาแต้

สถิติ sitemap
วันนี้ 809
เดือนนี้1,688
ทั้งหมด25,450


cast ระบบการจัดซื้อจัดจ้าง e-GP
อาหารเสริม (นม) โรงเรียน ภาคเรียนที่ 2/2565 งวดเดือนกุมภาพันธ์ 2566 แผนการจัดซื้อจัดจ้าง
เผยแพร่วันที่ : 27 มกราคม 2566 | โดย : ระบบอัตโนมัติ Egp | เปิดอ่าน : pageview2
public หนังสือราชการกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น
หน่วยงานวันที่หนังสือวันที่หนังสือเรื่อง
กศ.
06/02/2566
06/02/2566
การประชุมให้แนวทางการจัดการเรียนรู้เพื่อปลูกฝังจิตสำนึกและวินัยด้านความปลอดภัยทางถนนสำหรับเด็กปฐมวัย
[สิ่งที่ส่งมาด้วย]
กพส.
06/02/2566
06/02/2566
ประชาสัมพันธ์กิจกรรมพัฒนาศักยภาพและยกระดับการท่องเที่ยวโดยชุมชนเชิงสร้างสรรค์
[สิ่งที่ส่งมาด้วย1]
[สิ่งที่ส่งมาด้วย 2]
กม.
06/02/2566
06/02/2566
ประกาศคณะกรรมการควบคุมอาคาร เรื่อง การนำกฎกระทรวงกำหนดประเภทหรือขนาดของอาคาร และมาตรฐาน หลักเกณฑ์ และวิธีการในการออกแบบอาคารเพื่อการอนุรักษ์พลังงาน พ.ศ. 2563 มาใช้บังคับการควบคุมอาคาร ตามกฎหมายว่าด้วยการควบคุมอาคาร พ.ศ. 2565
กพส.
03/02/2566
06/02/2566
รายงานผลการปฏิบัติงานและผลการใช้จ่ายงบประมาณของหน่วยรับงบประมาณ และผลสัมฤทธิ์หรือประโยชน์ที่ได้รับจากการใช้จ่ายงบประมาณ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 (ไตรมาสที่ 4)
กจ.
03/02/2566
03/02/2566
ประกาศรับสมัครบุคคลเพื่อเลือกสรรเป็นพนักงานราชการทั่วไป กลุ่มงานเชี่ยวชาญเฉพาะ
กสว.
03/02/2566
03/02/2566
ประชาสัมพันธ์โครงการจัดการพลังงานในองค์กรด้วยระบบดิจิทัลของการไฟฟ้าส่วนภูมิภาค
[สิ่งที่ส่งมาด้วย]
ระบบบริการออนไลน์ (E-services)

ระบบ online/ข้อมูลข่าวสาร

ระเบียบ/กฎหมาย

ลิงค์น่าสนใจ
ข้อมูลสารสนเทศ